eindresultaat van de studie naar ‘De mogelijkheden en de optimalisatie van informatieuitwisseling in het kader van omgevingshandhaving’, die in opdracht van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu werd uitgevoerd door de Universiteit Hasselt onder leiding van Prof. Dr. Bernard Vanheusden. Deze studie kwam er nadat midden 2016 bij diverse handhavingsactoren nood bleek aan een duidelijk kader waarbinnen handhavingsinformatie mag worden uitgewisseld. Om planmatig toezicht te faciliteren, multidisciplinair op te treden en om performantie te verkrijgen, zijn gegevens immers noodzakelijk. Informatie-uitwisseling van handhavingsdata, zowel op en tussen het federaal, het gewestelijke, en het lokale niveau, is daarbij cruciaal om effectief en efficiënt op te treden in het versnipperde handhavingslandschap, op het werkveld en in concrete dossiers.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) Prof. dr. Bernard Vanheusden, Prof. dr. Jan Theunis, Prof. dr. Caroline Vanderkerken, Griet Van den Berghe