Gedaan met laden. U bevindt zich op: De ondernemende landbouwer. Syntheserapport rond ondernemerschap in de landbouw

De ondernemende landbouwer. Syntheserapport rond ondernemerschap in de landbouw

De Vlaamse landbouw wordt vandaag geconfronteerd met veranderende omstandigheden, van globalisering en klimaatverandering over strengere eisen voor milieu en dierenwelzijn tot het wegvallen van prijsondersteuning door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ondernemerschap van de bedrijfsleiders is een cruciaal element om de uitdagingen ook om te buigen tot opportuniteiten. Want hoewel het economische belang van de primaire sector de voorbije decennia daalde, blijven land- en tuinbouw samen met het ruimere agrobusinesscomplex onmisbaar voor onze samenleving. De sector vervult belangrijke maatschappelijke opgaven, geeft blijk van dynamiek en innovativiteit en kan zich meten met de concurrentie in het buitenland.
Publicatiedatum
Mei 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven