In dit rapport wordt een prognose gemaakt van de aanwervingsbehoefte voor het onderwijspersoneel in Vlaanderen tot in 2028. Er wordt daarbij rekening gehouden met de leeftijdsstructuur en de uitstroom van het huidige onderwijspersoneel, beleidsmaatregelen en leerlingeneffecten. De resultaten suggereren dat het Vlaamse onderwijs ook in de toekomst een groeisector blijft. Vooral in het secundair onderwijs zal de aanwervingsbehoefte stijgen door een stijgend leerlingenaantal terwijl het aanbod vanuit de lerarenopleidingen daalt.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Rapport