De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Oktober 2005
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsfinanciën
Auteur(s)
Dirk Van Mechelen, Vlaamse minister van van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening