De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Augustus 2006
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën