De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2010 toe.
Publicatiedatum
Oktober 2009
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport