De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2011 toe.

Publicatiedatum Oktober 2010
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Overheidsfinanciën
Auteur(s) Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport