De meerjarenplanning bevat de financiële plannen van de Vlaamse Regering voor de periode 2020-2024.
Publicatiedatum
Oktober 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën , Vlaamse Regering