Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaamse hoogtechnologische sector in kaart gebracht

De Vlaamse hoogtechnologische sector in kaart gebracht

Rapport
september 2022
Statistiek Vlaanderen
In het rapport wordt ingezoomd op de Vlaamse hoogtechnologische sector. Dat gebeurt vooreerst op basis van de traditionele statistieken gebaseerd op de regionale rekeningen. Daaruit blijkt dat het aandeel van de Vlaamse hoogtechnologische sector (HT-sector) in de totale economie vrijwel constant is gebleven tussen 2010 en 2019. Maar dat verhult een tanend belang van de medium-hoogtechnologische industrie ten voordele van de hoogtechnologische industrie en diensten. Europees gezien scoort het Vlaamse Gewest op hetzelfde niveau als de middenmoot van de EU-landen (voor bruto toegevoegde waarde) of net onder het EU-gemiddelde (voor werkgelegenheid), vooral door een zwakkere industriële component. In een tweede deel van het rapport wordt door middel van een inputoutputanalyse op basis van de interregionale input-outputtabel (RIOT) 2015 een meer omvattend beeld geschetst van de positie van de HT-sector in de totale economie. De RIOT laat toe om de onderlinge relaties tussen de HT-sector en de rest van de economie in kaart te brengen, wat een vollediger beeld van het belang van de HT-sector mogelijk maakt. Uit de analyse blijkt dat door de verwevenheid van de HT-sector in de Vlaamse economie de sector belangrijker is dan uit de regionale rekeningen blijkt. De HT-sector is bij uitstek exportgericht.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondernemen , Technologie
Auteur(s)
Thierry Vergeynst
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/4