Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2009-2014. Het regeerakkoord werd op 15 juli 2009 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Publicatiedatum
Augustus 2009
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Buitenlandse zaken , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering