Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid. Conceptnota

De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid. Conceptnota

Beleidsdocument
maart 2019
Vlaamse Regering 2014-2019
Door de evolutie van de geneeskunde, de toename van chronische aandoeningen en de vergrijzing van de bevolking neemt het belang van revalidatie sterk toe. De sector heeft geen gelijke tred kunnen houden met deze trend, dus is een sterk revalidatiebeleid absoluut nodig. Door de Zesde Staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd voor een nieuwe dimensie van zorg: de longterm care revalidatie, ofwel de Vlaamse revalidatie. De Vlaamse Regering neemt akte van de conceptnota Vlaamse revalidatie, zonder financieel of budgettair engagement. De bevoegde minister voor Welzijn en Gezondheid zal hierover advies inwinnen bij de SAR WVG. Met het nieuwe Vlaamse revalidatiebeleid zet de Vlaamse overheid in op een verbetering van de gezondheid, de levenskwaliteit en de maximale recuperatie van iedereen die kampt met een probleem waar revalidatie een oplossing voor biedt.
Publicatiedatum
Maart 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019

Vorige edities