Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaming leeft gezonder in 2025. Herziening strategisch plan

De Vlaming leeft gezonder in 2025. Herziening strategisch plan

Beleidsdocument
juni 2022
Agentschap Zorg en Gezondheid
Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid voorziet het formuleren van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor preventie. In 2016 werd op basis van de gezondheidsconferentie preventie een nieuw strategisch plan opgesteld met daarin de gezondheidsdoelstelling, de preventiestrategieën om die te realiseren en het budgettair kader hiervoor. De nadruk lag vooral op het herzien van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen rond Voeding en Beweging en rond Tabak, Alcohol en Drugs. Er werd gekozen om, vanuit het belang van een facettenbeleid, in te zetten op een beleid gericht op belangrijke levensdomeinen (settings) zoals gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en buurt en lokale gemeenschap. De subdoelstellingen werden dan ook geformuleerd op het niveau van verschillende settings.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Gezondheid - algemeen