Het rapport brengt verslag uit van een publieksbevraging over de toekomstige plaats en rol van de VRT in de samenleving en het medialandschap. Op basis van de resultaten van de bevraging worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige publieke omroepbeleid in Vlaanderen, met het oog op de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse Regering met de VRT.
Publicatiedatum
Juni 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media
Auteur(s)
Steve Paulussen, Koen Panis, Alexander Dhoest, Hilde Van den Bulck, Heidi Vandebosch