De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Winterbeek, een deelbekken van de Demer. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Winterbeek af te stemmen. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geïnventariseerd.
Publicatiedatum
Februari 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water