Gemeenschappelijk advies van Minaraad en SERV over het voorontwerp van decreet tot wijziging van titel 10 van het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het waterwetboek, wat de sanering van afvalwater betreft.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Kwaliteit van de leefomgeving