Gedaan met laden. U bevindt zich op: Decreet dierenwelzijn. Advies SALV

Decreet dierenwelzijn. Advies SALV

In dit advies erkent de SALV dierenwelzijn als een volwaardig resultaatsgebied van duurzaamheid, waaraan de sector samen met de keten en de consument aan dient te blijven werken, en onderschrijft de One Welfare-benadering. Tegelijk wijst de adviesraad op de noodzaak van een gelijk speelveld, zowel binnen België als in Europa en ten overstaan van derde landen. Verderop in het advies gaat de SALV in op specifieke artikelen in het voorontwerp van decreet.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid