Eind januari 2022, aan de vooravond van het 7de mestactieplan (MAP 7), lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een oproep aan alle land- en tuinbouwers om deel te nemen aan dialoogsessies over het toekomstige mestbeleid. In elke Vlaamse provincie organiseerde de VLM 1 dialoogsessie tussen 9 en 18 maart 2022. De sessies vonden plaats in Brugge, Gent, Leuven, Herentals en Hasselt. Dit is het globale eindrapport van de dialoogsessies.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Mestbeheer