De levensgemeenschap van het ecosysteem Zeeschelde bestaat uit een groot netwerk van onderling afhankelijke organismen. De onderlinge schakels tussen de soorten zijn de trofische links, ook wel voedselrelaties of predator-prooi relaties genoemd. Voor elke soort geven de trofische links aan welke voedselbronnen ze gebruikt om zich in de Zee-schelde te handhaven. Het zijn de belangrijke (soms noodzakelijke) randvoorwaarden die we moeten vrijwaren om de populaties in stand te houden. Dit is onontbeerlijke kennis om voorspellingen van de effecten van klimaatopwarming te maken of de impact van mense-lijke ingrepen in de Zeeschelde in te schatten. Het onderzoek gebeurde aan de hand van stabiele isotopen (wij gebruikten koolstof C13 en stikstof N15), de zeldzamere natuurlijke verschijningsvormen van deze atomen met een verschillend aantal neutronen. We gebruikten kleine maar voorspelbare verschillen in het voorkomen van de stabiele isotopen om voedselrelaties te berekenen. Als nderzoekslocatie kozen we voor het slik- en schor-gebied de Notelaer, nabij de monding van de Rupel bij Bornem, centraal in de Zeeschelde. We onderzochten het dieet van de 10 meest voorkomende vissoorten ter hoogte van de Notelaer. De resultaten geven een mooi beeld van de uiteenlopende voedselstrategieën van vissen in de Zeeschelde.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Frank Van de Meutter, Nico De Regge, Olja Bezdenjesnji
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (41)