Het rapport geeft aan hoe het stelsel van de dienstencheques evolueert. Het heeft betrekking op de drie actoren van het stelsel, namelijk de gebruiker, de erkende ondernemingen en de werknemers. Het rapport geeft op basis van beschikbare administratieve gegevens een overzicht van de omvang, het profiel en de evolutie van de drie actoren. Daarnaast worden kerncijfers van het stelsel gerapporteerd over de evolutie van het totale gebruik van dienstencheques en van de brutokosten van het systeem.
Publicatiedatum Juli 2019
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Toegang tot de arbeidsmarkt , Arbeidsmarkt