Het project 'Buurten met erfgoed' neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun omgeving. Met de handleiding moedigt het agentschap Onroerend Erfgoed leerkrachten, leerlingen, erfgoeddeskundigen en gemeentebesturen aan om het erfgoed in hun buurt te (her)ontdekken en als lesmateriaal te gebruiken.
Publicatiedatum Juli 2016
Publicatietype Leidraad
Thema's Monumenten- en landschapszorg , Cultuureducatie
Auteur(s) Jan Van den Bossche
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 12
Doelgroep Studenten, Lokale besturen, Leerkrachten