Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad.
Publicatiedatum
Februari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Brussel , Inburgering en integratie