Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doorlichting van het Vlaams audiovisueel beleid 2021

Doorlichting van het Vlaams audiovisueel beleid 2021

Studie
december 2021
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Deze studie omvat een doorlichting van het gehele Vlaamse audiovisuele beleid (incl. gamebeleid), met een focus op de centrale rol, werking en impact van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)/ Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds, alsook een studie naar aanvullende beleidsinitiatieven inzake audiovisueel beleid, uitgevoerd in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. In overleg met de opdrachtgever, wordt de nadruk gelegd op de analyse en evaluatie van het VAF, de stimuleringsregeling voor dienstenverdelers en investeringsverplichting voor niet-lineaire omroeporganisaties, en de analyse van belangrijke trends en behoeften in de sector. Analyses van internationale en lokale evoluties die invloed hebben op productie, distributie en consumptie van audiovisuele content in Vlaanderen, zijn de basis voor aanbevelingen in aanloop naar de VAFbeheersovereenkomst en voor een coherent audiovisueel beleid. De studie is gebaseerd op analyse en triangulatie van informatie uit 45 stakeholderinterviews, beleidsdocumenten, data met betrekking tot de Vlaamse en internationale audiovisuele markt uit diverse industrie/academische en overheidsbronnen, rapporten en datasets ontwikkeld binnen imec-SMIT-VUB. Samen met benchmarkoefeningen en scenario-building vormen ze de basis voor 74 aanbevelingen.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Studie
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s)
Pieter Ballon, Hilde Van den Bulck, Simon Delaere, Stephanie Tintel , Olivier Braet, Thomas Van Dam