Een infotheek is een voorbeeld van een praktijk waarbij informatie op een laagdrempelige wijze toegankelijk wordt gemaakt. Het is een plek waar gezinnen divers materiaal over opvoedthema’s kunnen inkijken of ontlenen: folders, brochures, boeken, multimediaal materiaal, … Het opstarten van een infotheek vraagt heel wat denkwerk en keuzes. EXPOO ontwikkelde daarom in samenwerking met zeven Vlaamse praktijken een draaiboek. Het is een hulpmiddel voor actoren in het brede werkveld opvoedingsondersteuning die een infotheek willen opstarten. In het draaiboek worden onder meer volgende thema's behandeld: Wat is een infotheek precies? Hoe bouw je een gevarieerd aanbod uit? Hoe beoordeel je de kwaliteit van beschikbare werken? Hoe kan je je infotheek praktisch vormgeven?
Publicatiedatum Juli 2015
Publicatietype Leidraad
Thema's Kinderen en jongeren , Gezin en samenleving
Doelgroep Ruim publiek