Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde oevers

Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde oevers

Onderzoeksrapport
januari 2021
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Het rapport bevat een duurzame oeverbeheerstrategie voor de volledige Zeeschelde. De studie schept een kader, geschematiseerd door een beslisboom, om de beheerder te helpen bij de keuze van het type oeververdediging indien zich een onderhoudsvraag stelt.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Joost Vanoverbeke, Ruben Elsen, Alexander Van Braeckel
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6)