Het rapport bevat een duurzame oeverbeheerstrategie voor de volledige Zeeschelde. De studie schept een kader, geschematiseerd door een beslisboom, om de beheerder te helpen bij de keuze van het type oeververdediging indien zich een onderhoudsvraag stelt.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Gunther Van Ryckegem, Joost Vanoverbeke, Ruben Elsen, Alexander Van Braeckel
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6)