Het rapport schept een kader voor een passend en duurzaam oeverbeheer van de Boven-Zeeschelde. Het bevat een methodologie gebaseerd op monitoringsresultaten om de onderhoudsnood aan de oeverzones vast te stellen en brengt de criteria voor de keuze van het type oeververdediging in een beslisboom samen. De criteria zijn gebaseerd op de oeverkarakteristieken van de voorkomende oeververdedigingstypes en hun stabiliteit of toestand in de Boven-Zeeschelde.
Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Alexander Van Braeckel, Erika Van den Bergh
Reeks
INBO.R.2015.7206076