Het doel van de studie is de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen strategie voor de biogebaseerde economie (BBE) en te komen tot aanbevelingen voor een geïntegreerd en duurzaam economisch innovatiebeleid. Om deze strategie te kunnen ontwerpen, moeten de troeven waarover Vlaanderen beschikt gekend zijn. Hoe kan Vlaanderen zijn goede uitgangspositie met een sterke chemische industrie, een beperkte (qua oppervlak) maar erg intensieve land‐ en tuinbouw en dito voedingsindustrie, en een hoge bevolkingsdichtheid met grote en goed beheerde afvalstromen, optimaal inzetten in de transitie naar een duurzame BBE?
Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Wetenschap en innovatie , Economisch beleid

Vorige edities