Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dwarsstroming Zuidergat. Deelrapport 1. GPS vlottermetingen.

Dwarsstroming Zuidergat. Deelrapport 1. GPS vlottermetingen.

In de zomer van 2022 werd ter hoogte van het Zuidergat een HF-radar-installatie geplaatst die de complexe stroompatronen in beeld zal brengen. Ter validatie van deze nieuwe techniek werden door Rijkswaterstaat en het Waterbouwkundig Laboratorium ADCP metingen uitgevoerd in september en oktober 2022. Aangezien deze techniek een lacune kent nabij het wateroppervlak, is op vraag van RWS een aanvullende meetcampagne besteld die gericht is op het in beeld brengen van de oppervlaktestroming in het meetgebied van de HF-radar. Op 10 en 11 oktober 2022 werd gedurende de vloedfase met behulp van GPS-vlotters de stroming nabij het wateroppervlak in beeld gebracht. De meetcampagne werd uitgevoerd door het WL aan boord van het Nederlandse meetschip Scaldis. Er werden telkens 3 vlotters losgelaten die gedurende 15 à 30’ de stroming opgemeten hebben. Per meetdag werden zo in totaal 27 stroompatronen geregistreerd. In voorliggend rapport worden de resultaten van deze metingen beschreven
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Plancke, Y., Stark, J.
Reeks
WL Rapporten 22_066_1