Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dynamische knelpuntberoepenlijst. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Dynamische knelpuntberoepenlijst. Advies Adviescommissie Economische Migratie

De Adviescommissie Economische Migratie adviseert elke twee jaar over een lijst met beroepen voor middengeschoolden voor dewelke er een vermoeden van tekort geldt, wat betekent dat de werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander kan aanwerven. Dit advies bevat de beroepen die de Vlaamse sociale partners aan het ontwerp van VDAB wensen toe te voegen.
Publicatiedatum
Februari 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt