Om het beleid inzake e-leren verder vorm te geven heeft het Departement Werk en Sociale Economie, in de loop van juni en juli 2020 een bevraging georganiseerd bij de opleidingsverstrekkers die geregistreerd staan in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives. De bevraging focuste op de ervaringen en noden voorafgaand aan, tijdens, en (in de toekomst) na de coronacrisis. Er werden 357 opleidingsverstrekkers aangeschreven, wat 124 bruikbare responses opleverde. De enquête ging zowel in op online leren (afstandsleren dat volledig of bijna volledig online verloopt) als op blended leren (combinatie van een face-to-face aanbod met een online component).
Publicatiedatum Oktober 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Werken en leren
Auteur(s) Ditte Kimps, Lieve Lembrechts, An Katrien Sodermans