Het rapport beschrijft de processen van schaalvergroting in de Vlaamse melkveehouderij en bespreekt de gevolgen van groei op de rentabiliteit. De analyses gebeuren op basis van resultaten van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Dieren