De toelichtingsnota 'Een blik op de Vlaamse Rand 2021' geeft een socio-economische profielschets van de Vlaamse Rand. Verschillende thema’s komen aan bod: demografie, economie, werk en arbeidsmarkt, armoede, onderwijs en vorming, vrije tijd, welzijn en gezondheid, ruimte en wonen, mobiliteit, criminaliteit en bestuurskracht. De nota is gebaseerd op de cijfergegevens over de Vlaamse Rand die beschikbaar zijn in de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Vlaamse Rand