Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen. Een prioritering voor het natuurbeleid (PrIUS)

Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen. Een prioritering voor het natuurbeleid (PrIUS)

Rapport
januari 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten bestaat er een breed spectrum aan beleidsinstrumenten. Dit spectrum omvat preventie (hier beperkt tot het verbod op opzettelijke handelingen), snelle respons (in strikte zin, voor afwezige soorten; of in brede zin, voor beperkt aanwezige soorten), regulier beheer (op basis van de verantwoordelijkheden van terreinbeheerders), en geactiveerd beheer (met name door de opmaak van beheerregelingen). Ondanks de uitgebreide en coherente wetgeving blijven in de praktijk veel vragen bestaan over de voorkeursaanpak van specifieke soorten. De poule van (potentieel) invasieve soorten is dan ook bijzonder groot, en een prioritering dringt zich dan op. Dit rapport maakt een kader op waarmee kan worden afgewogen welke aanpak het meest is aangewezen voor een soort. Het rapport behandelt alle 88 soorten van de Unielijst (Uitvoeringsverordeningen 2016/1141 t.e.m. 2022/1203), uitgebreid met zeven andere soorten waar het natuurbeleid mee wordt geconfronteerd.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Bram D’hondt, Jasmijn Hillaert, Sander Devisscher, Tim Adriaens
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (36)