De conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap legt de basis voor een langetermijnvisie m.b.t. aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap in Vlaanderen.

Publicatiedatum Juli 2017
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving