De Commissie Diversiteit tracht een kader te schetsen voor een beter bereik van niet-beroepsactieve groepen die (nog) niet (meer) bereikt worden door de VDAB-dienstverlening of die er niet op adequate wijze door geholpen zijn. De commissie bekijkt vervolgens hoe de specifieke methodiek van het outreachend toeleiden naar werk kan werken voor moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven.
Publicatiedatum
Januari 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt