Een Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze te toetsen aan een reeks van bedreigingscriteria. In 2003 stelde de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een aantal specifieke criteria en richtlijnen op voor de opmaak van regionale Rode Lijsten. Het rapport beschrijft hoe de gestandaardiseerde IUCN-criteria werden toegepast op de verspreidingsgegevens van hauw‐, lever‐ en bladmossen in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Februari 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Wouter Van Landuyt, Dirk De Beer
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (48)