De omslag naar klimaatneutraliteit – cf. de Europese Green Deal – vergt een fundamentele heroriëntatie van de economie. Dat vraagt om meer kennis over de samenhang tussen klimaatambities en -roadmaps en over de impact ervan op de werkgelegenheid. Vooral de toegepaste en toepasbare kennis (roadmaps, aanpassingsstrategieën, draaiboeken, …) ontbreekt nog. Om de transitie te kunnen laten slagen, moeten we de competenties die noodzakelijk zijn in het kader van nieuwe productiemethodes of nieuwe toepassingen kunnen verzekeren. In deze studie gaat adviesbureau Roland Berger op zoek naar een mogelijke skills-roadmap voor de transitie van de energie- en CO2-intensieve industrie in Vlaanderen. Er wordt bekeken welke impact zo’n transitieprogramma zal hebben op de werknemers en hoe we medewerkers en organisaties hierop kunnen voorbereiden. Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten en de strategische keuzes op vlak van jobs, skills en kennis? En met welke agenda voor workforce change kan Vlaanderen zich in deze transitie als koploper positioneren? Het onderzoek loopt tot maart 2021.
Publicatiedatum December 2020
Thema's Energiebeleid , Klimaat
Auteur(s) Roland Berger, Frederick Van Gysegem, Didier Tshidimba, Sebastian Goossens, Thomas Vranken, Pierre Bastien, Francois Castelein