Vlaanderen wil een ambitieus beleid voeren ten aanzien van de fiets. Die ambitie krijgt concreet vorm in het Vlaams Fietsbeleidsplan. Het beleidsplan schetst niet alleen toekomstige uitdagingen, maar stelt ook ambitieuze doelstellingen en een uitzicht op tastbare kansen voorop. Er wordt gemikt op concrete acties, die het fietsbeleidsplan op het terrein vormgeven.
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Verkeer , Verkeersveiligheid