Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een (verkenning van een) human capital roadmap voor het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Een (verkenning van een) human capital roadmap voor het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Onderzoeksrapport
april 2024
Departement Werk en Sociale Economie
Het Vlaams Klimaatadaptatieplan biedt kansen om nieuwe jobs te creëren en onbenut arbeidspotentieel te activeren, maar het brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee. Klimaatverandering en -adaptatie hebben een impact op de inhoud van jobs, de inzetbaarheid van werknemers en de kwaliteit van werk. Het is daarom zowel vanuit economisch als vanuit sociaal standpunt cruciaal om deze transitie te ondersteunen met werkbare inzichten. In deze studie worden drie domeinen gedefinieerd waarop het Vlaams Klimaatadaptatieplan een impact heeft: Werkgelegenheid, Competenties en Kwaliteit van arbeid. Het onderzoek gaat voornamelijk in op de impact op competenties en kwaliteit van arbeid en geeft aandacht aan de implicaties van het Vlaams Klimaatadaptatieplan voor kwetsbare groepen. Voor elk domein worden de uitdagingen en noden in kaart gebracht. Die vormen de basis van een inspiratiegids die tien acties omvat om de uitdagingen op vlak van competenties en kwaliteit van arbeid aan te pakken. Hiermee kunnen verschillende stakeholders in het veld aan de slag: beleidsmedewerkers, sociale partners, sectororganisaties, werknemers en werkgevers en onderwijs- en opleidingsinstellingen. Het onderzoek leidde ook tot een toolbox. Die bevat concrete tips die gebruikt kunnen worden om zich voor te bereiden op klimaatadaptatie in Vlaanderen voor werkgevers (en sociale partners) en werknemers. Tot slot reikt het onderzoek een aantal aanbevelingen aan, om met de resultaten van de studie aan de slag te gaan.
Publicatiedatum
April 2024
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Klimaat , Arbeidsmarkt
Auteur(s)
Engelina Chaillet, Kateryna Podkalenko, Sylvia Bergh, Ans De Vos, Kirsten Vanderplanken, Jan Beyne, Wayne Visser (Antwerp Management School)