Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een warm welkom. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Een warm welkom. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Het onthaal van economische migranten in Vlaanderen kan beter. Een warm welkom is nochtans van groot belang en dat begint meestal aan een gemeenteloket. Daarom zijn de Vlaamse sociale partners verheugd dat de Vlaamse overheid lokale initiatieven zal ondersteunen om hun dienstverlening te verbeteren. De lokale initiatieven moeten zich niet beperken tot informatieverstrekking, maar ook begeleiding bieden o.a. over huisvesting en de arbeidsmarkt. Dat zal het internationaal talent ongetwijfeld helpen om een goede start in Vlaanderen te maken. In ruil voor deze uitbreiding van de dienstverlening vragen de Vlaamse sociale partners om de lokale initiatieven niet enkel met informatie, maar ook met subsidies te ondersteunen. De soms niet zo rooskleurige financiën van lokale besturen mogen geen belemmering vormen om dit warm welkom te verzekeren. Voor financiering zou er in eerste instantie ook kunnen worden gedacht aan het Europees Sociaal Fonds. Verder vragen de Vlaamse sociale partners om het welkomstbeleid niet enkel te richten op internationaal talent. Ook Belgisch talent uit Wallonië en Brussel en nieuwkomers zoals erkende vluchtelingen moeten wegwijs worden gemaakt. Tot slot dringen de Vlaamse sociale partners aan op een gerichte en structurele investering in de ontwikkeling van de dienst economische migratie om naast een warm ook een vlot en snel welkom te kunnen garanderen.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Inburgering en integratie , Toegang tot de arbeidsmarkt