De eenmeting peilt bij de lokale besturen wat de daadwerkelijke bevindingen zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het strategische meerjarenplan op het vlak van het lokale jeugdbeleid. Thema’s zoals de rol van de jeugdambtenaar, participatie van kinderen en jongeren, financiën jeugdbeleid… komen uitgebreid aan bod. Ook worden er concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Mei 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Jeugd