Gedaan met laden. U bevindt zich op: Effecten van nachtelijke verlichting op biodiversiteit. Een literatuurstudie voor beleidsondersteuning

Effecten van nachtelijke verlichting op biodiversiteit. Een literatuurstudie voor beleidsondersteuning

Rapport
oktober 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Lichtvervuiling is een onderschat milieuprobleem. België is één van de wereldwijde koplopers op vlak van nachtelijke buitenverlichting. De komende jaren wordt verwacht dat nachtelijke verlichting nog kan toenemen door een omschakeling naar led-verlichting. Dit komt omdat ledverlichting meestal meer licht uit het blauwe spectrum bevat, met kortere golflengtes, ook al is in principe elke lichtkleur mogelijk. De omschakeling naar led-verlichting biedt echter ook kansen, aangezien bij led-verlichting kleur, intensiteit en de duur van verlichting makkelijker aan te passen is dan bij oudere types lampen. Om kritisch te kunnen evalueren waar en op welke manier aanpassingen nodig zijn aan nachtelijke verlichting, is een nodig te vertrekken van wetenschappelijke kennis. Het INBO stelde in 2019 een overzicht op van welke effecten van nachtelijk kunstlicht op vleermuizen beschreven waren in de wetenschappelijke literatuur, maar voor andere soortgroepen ontbrak een dergelijk overzicht. Bovendien zijn er sinds 2019 veel nieuwe studies verschenen. Daardoor was het moeilijk voor beleidsmakers om voor meerdere soortgroepen een overzicht te krijgen van het effect van nachtelijke verlichting. Daarom werd de wetenschappelijke literatuur systematisch doorzocht naar studies over effecten van nachtelijke verlichting op biodiversiteit, waarbij bijzondere aandacht was voor effecten op soorten die belangrijk zijn in beleid (zoals Natura2000-soorten) en kennis rondom mitigatie. In dit rapport bespreken we de resultaten van deze literatuurstudie.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieuhinder , Natuur en bos
Auteur(s)
Daan, Dekeukeleire, Ralf Gyselings, Luc De Bruyn
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (32)