Gedaan met laden. U bevindt zich op: Effecten van sedimentatie en erosie op macrozoöbenthos in de Zeeschelde. Resultaten na 3 jaar onderzoeksmonitoring

Effecten van sedimentatie en erosie op macrozoöbenthos in de Zeeschelde. Resultaten na 3 jaar onderzoeksmonitoring

Onderzoeksrapport
december 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Sinds 2018 voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, team Estuaria een jaarlijkse onderzoeksmonitoring uit op vaste punten langsheen 34 “benthosraaien”, verspreid over de Zeeschelde. Het doel is om lokale veranderingen in abiotiek, zoals hoogteligging en sedimenteigenschappen, doorheen de tijd te evalueren en de invloed daarvan op het macrozoöbenthos op te volgen. Het voorliggende rapport is het tweede deel van het onderzoek naar de effecten van sedimentatie en erosie op de eigenschappen van sediment en bodemdiergemeenschappen op vaste punten langsheen 34 dwarse onderzoeksraaien, de zogenaamde benthosraaien, in de Zeeschelde. In het eerste deel (Van de Meutter et al. 2022) werd gefocust op de abiotische effecten van sedimentatie-erosie terwijl in dit tweede deel de effecten op biota nader bekeken worden.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Frank Van de Meutter, Joost Vanoverbeke, Gunther Van Ryckegem, Olja Bezdenjesnji, Dimitri Buerms, Vincent Smeekens, Charles Lefranc, Jan Soors, Alexander Van Braeckel
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (40)