Dit rapport levert een nuttige bijdrage in de kennis over mogelijke negatieve effecten van windturbines op vogels en vleermuizen, en geeft vooral een aansteek tot verder gericht onderzoek naar de effecten en methodes om die effecten te milderen. Er is hierover immers nog een groot gebrek aan voldoende kennis. Windenergie kent momenteel een exponentiële groei omwille van de nood aan hernieuwbare energie. Naast de vooropgestelde klimaat/energie doelstellingen is echter ook het behoud en herstel van natuur en landschapsecologische waarden erg belangrijk. Het is immers de bedoeling om windenergie ook effectief zo ‘groen’ mogelijk te houden.
Publicatiedatum Januari 2009
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en milieu
Auteur(s) Joris Everaert
Reeks INBO.R.2008.44