Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede

Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede

Boek
september 2012
Departement Zorg
Armoede is een complexe problematiek en de bestrijding ervan vergt een integrale aanpak waarbij alle beleidsniveaus moeten samenwerken en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. De publicatie ondersteunt organisaties en beleidsverantwoordelijken die op lokaal niveau werk (willen) maken van de aanpak van kinderarmoede. Het boekje biedt informatie en inspiratie voor die lokale actoren. Sinds 2010, het Europees Jaar van de strijd tegen armoede, zijn meer cijfers beschikbaar over de situatie van kinderen in armoede. Ze maken duidelijk hoe groot de nood is aan een integrale aanpak van het probleem.
Publicatiedatum
September 2012
Publicatietype
Boek
Thema's
Armoede , Kinderen en jongeren