Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning geven aan competenties van jonge vrijwilligers. Kwalitatief onderzoek

Erkenning geven aan competenties van jonge vrijwilligers. Kwalitatief onderzoek

Onderzoeksrapport
mei 2023
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Kinderen en jongeren nemen heel wat vrijwillig engagement op, al dan niet in georganiseerd verband. Jeugdwerk en andere vrijwillig engagement zijn zeer populair, maar de waarde ervan wordt nog vaak miskend. Ook blijven bepaalde vormen van vrijwillige inzet onzichtbaar. De erkenning van de waarde van vrijwilligerswerk en van de opgebouwde competenties is daarom cruciaal. Dit onderzoek belicht niet louter het formeel erkennen van verworven competenties. Het behandelt ook de aspecten die het voor jongeren mogelijk moeten maken om via vrijwilligerswerk met hun talenten aan de slag te gaan en zo hun competenties te versterken.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Sociaal-cultureel werk