De coronacrisis plaatst de zorg- en welzijnsinstellingen voor specifieke ethische uitdagingen wanneer het gaat om de concrete vormgeving en geleidelijke aanpassing van het bezoekregelingskader. Het ethisch kompas geeft een kader van waaruit sectoren en organisaties een operationele bezoekregeling kunnen opstellen op maat van individuele voorzieningen en hun bewoners, cliënten en naasten, en dit in een snel evoluerende context.
Publication date
April 2020
Publication type
Leidraad
Themes
Gezondheidszorg
Author(s)
Yvonne Denier, Marc Vlaeminck, Ignaas Devisch