De SALV bracht een advies uit over het ontwerphandelsakkoord tussen de EU en de Mercosurlanden (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Het ontwerpakkoord bestendigt de inherente kwetsbaarheden van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en rijmt niet met de Europese ambities op het vlak van verduurzaming binnen de Green Deal, de Farm to Fork Strategy, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Landbouw- en visserijbeleid