Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatie decreet Integratie Kunst in Overheidsgebouwen. Eindrapport

Evaluatie decreet Integratie Kunst in Overheidsgebouwen. Eindrapport

Rapport
januari 2017
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar een gefundeerde, weloverwogen en gedragen aanpassing van het decreet van 23 december 1986 inzake de integratie van kunst in overheidsgebouwen. Het eerste luik van het onderzoek bevat een omgevingsanalyse waarin de betekenis en het belang van kunst in de publieke ruimte, de betekenis van het decreet hierin en de beperkingen van het huidige decreet in het licht van de veranderde culturele, ruimtelijke en beleidsmatige omgeving in kaart gebracht worden. Het tweede luik bestaat uit het ontwikkelen en aftoetsen van nieuwe pistes voor een herziening van zowel het decreet als het omkaderend beleid.
Publicatiedatum
Januari 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsgebouwen , Kunsten