Deze studie naar de meest gangbare methodes voor het berekenen van de benodigde buffercapaciteit van opvangsystemen in het kader van erosiebestrijding heeft aangetoond dat de continue simulatieaanpak de meest aanbevolen ontwerpmethode is. In deze methode wordt een lange-termijn tijdreeks van neerslag (vb. de beschikbare 100-jarige tijdreeks met 10- minuten neerslagintensiteiten te Ukkel) gesimuleerd in een hydrologisch deelmodel van het opwaartse deelstroomgebied en de resulterende tijdreeks van neerslagafstromingsdebieten gesimuleerd in een reservoir-type model van het opvangsysteem.
Publicatiedatum Juni 2013
Publicatietype Rapport
Thema's Ondergrond en natuurlijke rijkdommen , Bodem
Auteur(s) Ir. Pieter Meert, Prof. dr. ir. Patrick Willems