Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatie van de bestaande regels rond aankorrelen van everzwijnen. Eindverslag

Evaluatie van de bestaande regels rond aankorrelen van everzwijnen. Eindverslag

Verslag
februari 2023
Agentschap voor Natuur en Bos
Dit onderzoek behelst een literatuurstudie enerzijds en een bevraging van de relevante actoren anderzijds met betrekking tot de modaliteiten van aankorrelplaatsen voor everzwijnen.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Verslag
Thema's
Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s)
Jan Kempeneers, Jonas Lequeu
Doelgroep
Natuur- en milieuverenigingen, Ruim publiek